About

IMG_7897

Na co dzień spokojna pani Architekt, a poza pracą niespokojna dusza, szukająca nowych smaków, nowych miejsc i nowych doświadczeń. Miłość do podróży oraz jedzenia zaszczepiona przez rodziców i połączona z miłością do fotografii przerodziła się w sposób na oderwanie od szarej rzeczywistości, którą stara się dzielić jak najwięcej od 2009 roku na Time of Hüzün.

Hüzün- czyli melancholia w języku tureckim.
Przywiązanie do tego słowa pojawiło się po przeczytaniu książki “Stambuł. Wspomnienia i miasto”  Orhana Pamuka, w której pisarz opisuje historię swojego życia i życia  miasta w którym Melancholia odgrywa olbrzymią rolę.. tak jak w życiu autorki tego bloga..

 

On the one hand placid architect, and on the other restless soul, looking for new flavors, new places and new experiences. The love to travel and eating instilled by parents, joined with a love for photography grew into a way to escape from gray reality, which she tries to share as much as possible from year 2009 on this blog.

Hüzün- Melancholy in Turkish.
Attachment to this word came after reading a book “Istanbul. Memories and the City” by Orhan Pamuk, where the writer describes his history of life and history of the city, where Melancholy takes great part.. and Melancholy is also very important in life of author ot this blog..

Advertisements

One thought on “About

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: