About

IMG_7897

Na co dzień spokojna pani Architekt, a poza pracą niespokojna dusza, szukająca nowych smaków, nowych miejsc i nowych doświadczeń. Miłość do podróży oraz poszukiwania smaków zaszczepiona przez rodziców i połączona z miłością do fotografii przerodziła się w sposób na oderwanie od szarej rzeczywistości, którym staram się dzielić jak najwięcej.

On the one hand placid architect, and on the other restless soul, looking for new flavors, new places and new experiences. The love to travel and exploration of flavors instilled by my parents, joined with a love for photography grew into a way to escape from gray reality, which I try to share as much as possible.

Advertisements

One thought on “About

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s